Søk på adresse, megler eller frisøk
Lukk søk
Moss
Egil A. Horgmo
Eiendomsmegler / Partner
Egil har en utpreget høy serviceinnstilling og er «alltid på jobb». Han bestreber høy tilgjengelighet for både oppdragsgivere og interessenter, slik at hver enkelt kunde og hver enkelt interessent skal være ivaretatt og godt forberedt underveis. Effektivitet og grundig planlegging er nøkkelord for enhver salgsprosess Egil håndterer.

Hans personlige oppfatning av sin rolle i eiendomsmeglerfaget, er at en megler skal være engasjert og ryddig i alle ledd av en salgsprosess. Slik legges mye av grunnlaget for at den totale opplevelsen og resultatet av salget er noe man kan stå inne for, både ovenfor selger, kjøper og øvrige interessenter.

På det personlige plan beskriver Egil seg som en sosial person med et sterkt utviklet konkurranseinstinkt, noe som også kommer godt med i jobbsammenheng. Han trives i tillegg godt på fotballbanen som aktiv spiller. De som kjenner Egil godt, omtaler ham også som en aktiv og sprudlende person med positiv innstilning.

Egil er oppvokst i Moss og har et stort nettverk av relasjoner, samt grundig lokalkjennskap både i geografien og i boligmarkedet.