Søk på adresse, megler eller frisøk
Lukk søk
SENTRUM: Næringsseksjon, mange bruksmuligheter, potensiale, egen inngang, 20 meter fra gågata
Last ned budskjema
Dagens inngang er fra Skoggata, 10 meter fra gågata. Adkomst fra Kongens Gate også.Kontor/undertasje: Seksjonen inneholder tre hovedplan som alle er innredet til kontorformål.Lokalene egner seg utmerket for alle typer kontorvirksomhet.Det er montert kjøkken i  andre etasje.
Gamle trebjelker i himlingene minner om gårdens lange historie.

Gratis verdiestimering

Fyll inn ditt telefonnummer og jeg tar snarling kontakt med deg

Overlysvinduer i yttertaket slipper inn mye naturlig lys på dagtid.Felles fasiliteter i andre etasje.Gang tilknyttet dagens inngangsparti i underetasjen.Adkomst til sidebygning til høyre i bilde.Separat fløy av Kongens Gate 17
0
19
Se store bilder
Prisantydning: 2 500 000,-
Totalpris: 2 500 000,-
Boligtype: Næringsbygg
Eieform: Eierseksjon
Kort om
"SENTRUM: Næringsseksjon, mange bruksmuligheter, potensiale, egen inngang, 20 meter fra gågata"
Likte du annonsen? Del med venner og familie:
MatrikkelGnr.2 Bnr.1415 i Moss kommuneKort oppsummertDette er en separat kontor-fløy av Kongens gate 17, midt i sentrum av Moss. Eiendommen er seksjonert og sidefløyen har seksjonsnummer to.

Seksjonen inneholder tre hovedplan som idag er innredet til kontorformål, samt en underetasje med kjellerrom. En terrasse på 16 kvm utgjør også en attraktiv del av seksjonen og byr på flott utsikt i retning Jeløy.

Lokalene egner seg utmerket til alle typer kontorvirksomhet, og kan i tillegg være aktuelle for blant annet helsetjenester av mindre omfang. På naboeiendommene er det planlagt flere store boligprosjekt.

Gården er renovert i 2002.EierbrøkSeksjonsbrøk: Bygget er under seksjonering og sameiebrøk vil bli fastsatt så snart denne er ferdig.InnholdU. etasje: Stort rom med steinvegger fra 1884 fliser på gulv med varme
2. etasje: Stort rom og bod
3. etasje: Kjøkken /møterom, stort kontor , 2 toalett. Terrasse på 16 kvm.Beliggenhet og nærområdetKongens gate 17 har en svært sentral plassering midt i sentrumskjernen av Moss. Adkomsten er svært enkel direkte fra gaten som er en av hovedårene gjennom byen og inkluderer bussholdeplass cirka 30 meter unna hovedinngangen. Togstasjonen er innenfor få minutters gangavstand, det samme er hele sentrumskjernen for øvrig.

Gågaten starter like nedenfor Kongens gate 17 og strekker seg gjennom sentrum med en rekke forretninger, spisesteder og kontorlokaler langs sidene. Her ligger også byens store kjøpesenter Amfi Moss med nesten 70 forretninger samlet under samme tak.

I sentrumsområdet av Moss råder en gryende fremtidstro og fornyet optimisme som blant annet er bygget på en overordnet sentraliseringstankegang og økt tilflytting. Det foreligger store planer om utvikling av minst tre eiendommer i nabolaget, som ved gjennomføring ventes å tilføre denne delen av sentrum vitalitet og folkeliv på gatenivå. I tillegg vil den nært forestående boligbyggingen på det tidligere Peterson-området nord for dagens sentrum medføre gjennomstrømning fra den nye togstasjonen på byens sydside.TomtAreal: 605 kvm, Eierform: FellestomtParkeringGateparkering. Selger opplyser at det er p-hus rett ved og at kostnaden for parkering er ca kr. 600,- pr mnd.OppvarmingEiendommen er elektrisk oppvarmet supplert med luft til luft varmepumpe.Vei, vann og avløpOffentlig vei, vann og avløp. Det er private stikkledninger ut til offentlig nett.ArealspesifikasjonBruksareal per etasje: U. etasje: 41 kvm.
1. etasje: 47 kvm.
2. etasje: 47 kvm.ReguleringIht. brev fra Moss Kommune datert 01.11.2017 omfattes eiendommen av reguleringsplan Skoggt. 2 med formål forretning/kontor vedtatt 06.11.1984 med plan nr.166. Kommunedelplan Sentrumsplan Moss med formål sentrumsformål, nåværende vedtatt 15.06.2015 med plan nr.363. Eiendommen omfattes også av kommuneplanens arealdel KP0104 med formål sentrumsformål, nåværende vedtatt 20.06.2011.Kommunale avgifterKr. 31.002,- for 2017. Eiendomsskatt er inkludert i det ovennevnte beløp. Vann og avløp etter forbruk. Det er 6 terminer pr. år.

De oppgitte kommunale avgiftene er for hele eiendommen. Ved ferdig seksjonering vil kommunale avgifter fordeles etter sameiebrøken.Felleskostnader inkludererFelleskostnad: 2 500 pr. mnd. i følge selger.

Felleskostnader dekker blant annet: forsikring av bygg, kommunale avgifter, belysning fellesareal, oppvarming av fellesarealer og eiendomsskatt. Oppvaming og belysning i seksjon 2 er på egen strømmåler.

Felleskostnader dekker ikke internett og TV.

Felleskostnadene øker i takt med bygningsforsikring, kommunale avgifter, med mer.LigningsverdiLigningsverdien er p.t. ikke fastsatt. Det henvises til skatteetatens hjemmesider for beregning av formuesverdi for næringseiendom: http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Formuesverdsettelse-av-naringseiendom/ForsikringForsikret på en fellespolise. Betales gjennom felleskostnader.TilbehørDet gjøres oppmerksom på liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.02.12 angående løsøre og tilbehør.DiverseBygget seksjonert, begjæring og vedtekter følger vedlagt.

Eiendommen har ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. I henhold til brev fra Moss kommune datert 02.11.2017 opplyses det: Næringsbygg usikkert byggeår, rundt 1880. Dette er vanlig for eldre bygninger.

Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig før eventuell budgivning, gjerne sammen med sakkyndig.

Bygningene er registrert med gul trekant i SEFRAK-registeret. Bygningene i SEFRAK-registeret er i utgangspunktet ikke tillagt spesielle restriksjoner. Registreringen fungerer mer som et varsko om at kommunen bør ta en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygningen. Konferer med megler for ytterligere informasjon. Servitutter/rettigheter fra grunnbokTinglyst erklæring 10.03.2000 dagboknr. 2155 vedr. Best. om adkomstrett.

Det gjøres oppmerksom på at kjøpers pantedokument vil få prioritet etter tinglyste rettigheter/servitutter. Kjøper aksepterer å overta disse slik de fremgår av de tinglyste dokumenter. For mer informasjon om erklæringer og servitutter på hovedbruket, ta kontakt med megler.OppgjørKjøpesum, samt omkostninger, skal være inne på meglers klientkonto innen overtagelse.Omkostninger
2 500 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
62 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000,-))
--------------------------------------------------------
63 722,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 563 722,- (Totalpris inkl. omkostninger)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.OvertagelseEtter avtale med selgerHvitvaskingslovenEiendomsmegleren er fra
1.1.04 underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer  at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner samt å eventuelt stanse dem. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent.Meglerforetak/Ansvarlig meglerBoa Eiendomsmegling Moss AS, Ansvarlig megler: Joachim Kolderup.BudgivningAlle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: boa@boaeiendom.no, SMS til megler eller per fax til megler: 69 20 45 56. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.Salgsvilkår/AS ISEiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.Bakgrunn for salgsoppgavenSalgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger som er gitt av selger, befaring av eiendommen samt innhenting av nødvendige dokumenter.FinansieringBoa Eiendomsmegling har lokalt samarbeid med Handelsbanken. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos Boa Eiendomsmegling lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Det blir ikke avgitt provisjon mellom samarbeidspartnerne. Se også www.handelsbanken.noBoligkjøperforsikringKjøper du bolig gjennom Boa Eiendomsmegling kan du tegne Boligkjøperforsikring gjennom HELP. Forsikringen tegnes senest ved kontraktssignering. Kontakt gjerne megler for utfyllende informasjon om Boligkjøperforsikring og HELP.CopyrightAll tekst og alle bilder i denne annonse er © BOA Eiendomsmegling og uautorisert kopiering eller gjenbruk er ikke tillatt.Vedlegg- Arealoppmåling
- Grunnboksutskrift, datert: 01.11.2017
- Vedtekter
- Reguleringsbestemmelser, datert: 01.11.2017
- Matrikkelrapport, datert: 01.11.2017
- Kommunal tilknytning(vann og avløp), datert: 14.03.2014
- Grunnkart
- Kommunale avgifter, datert: 07.11.2017
Se prospekt
Moss, 1530 Kongens Gate 17, sidefløy
1530, Kongens Gate 17, sidefløy
Last ned dokumenter
Her finner du en oversikt over alle viktige dokumenter som man må ha i en budgivning
Kontaktskjema
Lurer du på noe? Send oss en melding så tar vi kontakt med deg så fort så mulig.
Kongens Gate 17, sidefløy
1/10
Lukk
0