Søk på adresse, megler eller frisøk
Lukk søk
Vi er medlem av Norges Eiendomsmeglerforbund
Likte du artikkelen?
Del med venner og familie:
Norges Eiendomsmeglerfobund(NEF) er eiendomsmeglerne sin egne bransjen sitt eget forbund. Forbundet ble stiftet i 1932 og 80 % av all boligformidling skjer gjennom en megler som er med i forbundet.

Når du velger en megler som er med i forbundet er du sikker på at du får en megler som enten er jurist, advokat, utdannet eiendomsmegler eller tillatelse til å kalle seg megler av Finanstilsynet. Altså er dette et kvalitetstegn.

Gjennom NEF blir det tilrettelagt for etterutdanning for meglerne slik at vi til enhver tid kan holde oss ajour med lovverket. NEF har også egne etiske regler som medlemmene plikter å forholde seg til.

Vi tilstreber at alle meglere i BOA Eiendomsmegling skal være medlem i NEF.
Boa anser Norges Eiendomsmeglerforbund som en viktig støttespiller. 

Les mer om NEF på www.nef.no