Søk på adresse, megler eller frisøk
Lukk søk
Oslo Øst
Dragutin Lazic
Fotograf
Dragutin er av mange ansett for å være eiendomsbransjens dyktigste fotograf.
Etter et tett samarbeid fant vi fort fram til at våre verdier var tett forenelig med den kvaliteten Dragutin har representert over flere år i bransjen.
Vi er stolte over å ha ham på laget, og vi gleder oss over kompetansen han beriker Boa med. 

Vi vet at vårt team er ettertraktet i bransjen, og som en liten aktør i kampen mot de bankeide kjedene, er det våre verdier og hva vi tror på som tiltrekker oss slike fantastiske medarbeidere.

Vi ønsker å annerkjenne våre fotografer som et av de viktigste leddene i salgsprosessen, de er bindeleddet mellom selger og meglers tanker og hva slags inntrykk våre interessenter får før de tar turen til visning.
Dragutins flerårige erfaring og kritiske holdning til hva som er rett og galt, hjelper oss til å holde oss innenfor kanten når vi skal ut å tråkke opp nye stier.