Søk på adresse, megler eller frisøk
Lukk søk
Oslo Øst
Margrethe Falck
Megler MNEF / Backoffice
Margrethe har vært i eiendomsbransjen siden 2001, og på kontoret sørger hun for orden i linjene. Bak i kulissene til ethvert salg har Margrethe alltid en kontrollerende finger med i spillet. 
Boa er fundamentert på tradisjonelle verdier som trygghet, forutsigbarhet og kontroll. Margrethe håndterer de administrative oppgavene, innhenting og kontroll av lovpålagte opplysninger, utarbeidelse av kontrakter og alle relevante dokumeneter for tinglysning og oppgjør. 
Før Margrethe begynte i eiendomsbransjen drev hun selv et rammeverksted, så hun er vant til å jobbe hardt, og har det kreative med seg fra tiden som håndtverker.