Søk på adresse, megler eller frisøk
Lukk søk
Oslo Vest
Per-Einar Uldalen
Oppgjørsansvarlig
Har du spørsmål om oppgjør ved salg hos Boa Eiendomsmegling Oslo Vest, ta kontakt med vår oppgjørsansvarlig Per-Einar.

Per-Einar er en person med stor iver for faget og definisjonen av et arbeidsjern. Han står på for alle ansatte og sørger for at hans erfaring og kompetanse bidrar både til kulturen og og sikring av transaksjonene.