Søk på adresse, megler eller frisøk
Lukk søk
HØLEN: Ubebygd tomt med fin beliggenhet. Landlig og rolig. Kort vei til flotte turområder.
Gi bud
Vedlegg til salgsoppgaven
Nordre Karder vei 20A presenteres av daglig leder Bulent Yildirim v/ Boa Eiendomsmegling Oslo Vest.FasadebildeFasadebilde
0
1008
Se store bilder
Prisantydning: 2 350 000,-
Totalpris: 2 350 000,-
Boligtype: Boligtomt
Eieform: Selveier
Komplett salgsoppgave
MatrikkelGnr.145 Bnr.37 i Vestby kommuneKort oppsummertTomt beliggende i landlige og attraktive omgivelser i Hølen. Et fredelig og barnevennlig område som blir stadig mer populært. Nabolaget består for det meste av husbebyggelse, landbruk og frodige skogsholt.

Hølen skole med
1.-7. trinn  ligger kun noen få minutters kjøring unna, det sammen gjelder barnehagen; Hølen Fus Barnehage. Den umiddelbare nærheten til marka er også fordelaktig. Fra tomten kan man nærmest spasere direkte ut i flotte rekreasjonsområder.
- Hjørnetomt med god internbeliggenhet
- Landlige og frodige omgivelser
- Barnehage og skole i nærområdet
- Knappe 15 min kjøring til Son
- Kort vei til Vestby senter med et rikt utvalg butikker
- Umiddelbar tilgang til flotte turområder

Diverse vedr. reguleringsbestemmelser: § 2 Byggeområde for frittliggende småhusbebyggelse I byggeområdene kan det oppføres frittliggende enebolig, enebolig med sekundærleilighet eller tomannsbolig samt tilhørende anlegg. Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 22° og 45° og møne i bygningens lengderetning.

Maksimal gesimshøyde er 4,5 meter og maksimal mønehøyde 7,0 meter for boliger plassert i skrånende terreng tilpasset underetasje. Maksimal gesimshøyde er 6 meter og maksimal mønehøyde 9 meter for boliger plassert i flatt terreng uten underetasje.

Minste netto regulerte tomteareal er 700 m2. Tillatt bebygd areal %-BYA=20 %.Beliggenhet og nærområdetOmgivelsene og Hølen i seg selv har et fredelig preg, her bor det familier med barn i alle aldersgrupper som nyter godt av de lett tilbaketrukkede og landlige omgivelsene. Hølen barnehage og Hølen barneskole ligger kun en kort kjøretur unna på ca. 4 min.

Hølen har også sin egen nærbutikk, idyllisk plassert helt nede ved Såna i enden av Bruerveien, der du enkelt kan handle det essensielle av dagligvarer. Følger du Store Strandgaten videre vestover langs elven kommer du til Hølen Kunst og Bokcafe i Holterhuset, som etter eget utsagn er norges første og eneste søndagsåpne café med piano og bokutlån til alle aldre. Her er det også en fin, familievennlig uteservering i sesong, samt utstillinger og konserter.

Veien langs Såna kan du følge helt ned til sjarmerende Son sentrum, som er kjent for å være en sommeridyll med sørlandspreg. Her eksisterer et godt utvalg restauranter, kaféer, butikker og ikke minst et rikt båtliv og maritimt miljø.

Større shoppingmuligheter er det både i sentrum av Vestby cirka 6 kilometer nordover, med blant annet Vestby Storsenter og Norwegian Outlet. I motsatt retning finner du de fleste fasiliteter og servicetilbud omkring de mer urbane bygatene av Moss.

Det er kort vei til E6 der du også finner den pendlervennlige Sonsveien stasjon med stor biloppstillingsplass, samt holdeplass for ekspressbuss til Gardermoen. Hovedstaden er innenfor cirka 35 minutter med bil eller tog. Sydover er det cirka 2 mil til Moss Lufthavn Rygge og videre omtrent en times bilkjøring til svenskegrensen.TomtEierform: Eiet tomt 1355m²Vei, vann og avløpOffentlig til privat vei. Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig VA da tomten er ubebygd, kjøper må selv bekoste tilkoblingen.

Se punkt servitutter/ rettigheter fra grunnbok for tinglyste heftelser/ rettigheter vdr. vei, vann og avløp.ReguleringEiendommen ligger i et område regulert til frittliggende småhusbebyggelse. Eiendommen ligger inn under reguleringsplan for Bruer/Brandstad feltbetegnelse: B6, planid: 0147. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan ses hos megler.

Utdrag fra  reguleringsbestemmelser: Det skal ikke gis tillatelse til igangsetting av nye boliger som medfører at elevkapasiteten ved Hølen skole overskrides.

Byggeområde for frittliggende småhusbebyggelse: I byggeområdene kan det oppføres frittliggende enebolig, enebolig med sekundærleilighet eller tomannsbolig samt tilhørende anlegg.

Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 22° og 45° og møne i bygningens lengderetning.

Maksimal gesimshøyde er 4,5 meter og maksimal mønehøyde 7,0 meter for boliger plassert i skrånende terreng tilpasset underetasje. Maksimal gesimshøyde er 6 meter og maksimal mønehøyde 9 meter for boliger plassert i flatt terreng uten underetasje.

Minste netto regulerte tomteareal er 700 m2. Tillatt bebygd areal %-BYA=20 %. For del av felt B5 der det skal oppføres en enebolig, er tillatt bebygd areal %-BYA=25 %.

Garasje m.m.: I byggeområder for boliger gjelder: Dersom det ikke er oppført garasje, carport eller parkering under terreng skal det i forhold til tillatt utnyttelsesgrad, reserveres 18 m2 bruksareal pr. krevet biloppstillingsplass. For garasje, uthus o.l. er maksimal gesimshøyde 3,0 meter og maksimal mønehøyde 4,0 meter.

Fellesområde - Felles avkjørsel: Avkjørsel skal være felles for eiendommene vist med regulert avkjørsel på plankartet.Kommunale avgifterKommunale avgifter og eiendomsskatt vil påløpe etter de til enhver tid gjeldende satser.LigningsverdiLigningsverdi ubebygd tomt kr. 80 162,- pr. 09.11.18. Ligningsår: 2016.DiverseDet foreligger en søknad om oppføring av tomannsbolig i Nordre Karder vei 20A med avslag grunnet gesims og mønehøyde. Dette er påklaget til fylkesmannen i september 2018 med 12-18 ukers behandlingstid.Servitutter/rettigheter fra grunnbokKommunen har legalpant for eventuelle ubetalte skatte- og avgiftskrav.

Følgende er tinglyst på eiendommen: Heftelser: 2007/665932-1/200 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. TINGLYST 22.08.2007 Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Bestemmelsene i sameieloven av 18.06.1965 får anvendelse så langt de passer. Kan ikke slttes uten samtykke fra samtlige eiere. Gjelder denne registerenheten med flere

2009/294555-1/200 BEST. OM ADKOMSTRETT TINGLYST 27.04.2009 :Knr:0211 Gnr:145 Bnr:26 Gjelder denne registerenheten med flere

Hentet fra tinglyst dokument: gnr. 145 bnr. 26 i Vestby kommune rett til adkomst over eiendommene gnr. 145 bnr. 15, gnr. 145 bnr. 24, gnr. 145 bnr. 25 og gnr. 145 bnr. 37 i henhold til tinglyst kart. Adkomsten skal skje via allerede eksisterende vei, eller regulert felles privat adkomst. Denne avtalen blir å tinglyse på gnr. 145 bnr. 15, gnr. 145 bnr. 24, gnr. 145 bnr. 25 og gnr. 145 bnr. 37.

2009/336164-1/200 BEST. OM ADKOMSTRETT TINGLYST 12.05.2009 :Knr:0211 Gnr:145 Bnr:25

Hentet fra tinglyst dokument: eiere av gnr 145 bnr 25 i Vestby kommune rett til adkomst over eiendommen gnr 145 bnr 37 i henhold til tinglyst kart. Ankomsten skal skje via allerede eksisterende vei, eller regulert felles privat adkomst.

2017/858552-1/200 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST 09.08.2017 21:00 KAN IKKE SLETTES UTEN SAMTYKKE FRA: VESTBY KOMMUNE Org.nr: 943485437 :Knr:0211 Gnr:145 Bnr:15

Hentet fra tinglyst dokument: Eiendommen gnr. 145 bnr.15 i 0211 Vestby kommune skal ha rett til atkomstvei frem til offentlig vel over gnr. 145 bnr. 37 i Vestby kommune som vist på tinglyst kartutsnitt. Brukerne av veien er ansvarlig for drift og vedlikehold av denne. Denne erklæring tinglyses som heftelse på gnr. 145 bnr. 37. Erklæringen kan ikke slettes uten samtykke fra Vestby kommune (org.nr. 943 485 437).

2017/858615-1/200 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST 09.08.2017 21:00 RETTIGHETSHAVER: VESTBY KOMMUNE Org.nr: 943485437
Avståelse av veggrunn

Hentet fra tinglyst dokument: Som eiere av gnr. 145 bnr. 37 i 0211 Vestby kommune erklærer vi at vi, når vei blir bygget til og forbi vår eiendom, vederlagsfritt avstår vår andel av regulert offentlig veigrunn i henhold til vedtatt reguleringsplan. Vår andel av veigrunn begrenses til de veibredder som er bestemt i plan-og bygningsloven § 18-1. Skråninger som er nødvendige for bygging av velanlegget, tillates anlagt på vår eiendom. Erklæringen er gitt under forutsetning av at Vestby kommune erstatter skader som måtte oppstå som følge av bygging av veianlegget. Blir det ikke enighet om erstatningsbeløpets størrelse, skal dette fastsettes ved skjønn. Denne erklæring tinglyses som heftelse på gnr. 145 bnr. 37. Erklæringen kan ikke slettes uten samtykke fra Vestby kommune (org.nr. 943 485 437).

Grunndata: 1960/4396-1/5 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST 28.10.1960 DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA:Knr:0211 Gnr:145 Bnr:1

Rettigheter på andre eiendommer: Rettigheter på 0211-145/61/0/1,2 i eiendomsrett 2011/953740-1/200 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. TINGLYST 17.11.2011 OVERFØRT FRA: 0211-145/61
:Knr:0211 Gnr:145 Bnr:37 OVERFØRT FRA: 0211-145/61
Gjelder denne registerenheten med flere

Hentet fra tinglyst dokument: Som hjemmelshavere til eiendommen Gnr 145 Bnr 26 i Vestby kommune, gir vi med dette Gnr 145 Bnr 37 varig rett til vann- og avløpsledning over vår eiendom.

Rettigheter på 0211-145/26 i eiendomsrett 2011/953787-1/200 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. TINGLYST 17.11.2011 :Knr:0211 Gnr:145 Bnr:37

Hentet fra tinglyst dokument: Som hjemmelshavere til eiendommen gnr.145 bnr. 26 i Vestby kommune, gir vi med dette gnr. 145 bnr. 37 varig rett til vann-og avløpsledning over vår eiendom.

Rettigheter på 0211-145/15 i eiendomsrett 2017/858581-1/200 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST 09.08.2017 21:00 KAN IKKE SLETTES UTEN SAMTYKKE FRA: VESTBY KOMMUNE Org.nr: 943485437
:Knr:0211 Gnr:145 Bnr:37

Hentet fra tinglyst dokument: Eiendommen gnr. 145 bnr. 37 i 0211 Vestby kommune skal ha rett til atkomstvei frem til offentlig vei over gnr. 145 bnr. 15 i Vestby kommune som vist på tinglyst kartutsnitt. Brukerne av veien er ansvarlig for drift og vedlikehold av denne. Denne erklæring tinglyses som heftelse på gnr. 145 bnr. 15. Erklæringen kan ikke slettes uten samtykke fra Vestby kommune (org.nr. 943 485 437).

Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.Forhold ved boligenFor feil og mangler oppfordres De til grundig gjennomgang av vedlegg til salgsoppgave, disse kan ses på: boaeiendom.no/hjem/9180174. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av boligen.OppgjørKjøpesum, samt omkostninger, skal være inne på meglers klientkonto innen overtagelse.Omkostninger
2 350 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
58 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 350 000,-))
--------------------------------------------------------
71 072,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 421 072,- (Totalpris inkl. omkostninger)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.OvertagelseEtter avtale med selgerKonsesjonDet er en forutsetning for denne handelen at egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og godkjennes av kommunen før overdragelsen. Erklæringen skal vedlegges skjøtet for tinglysning og oppgjøret kan ikke foretas før erklæringen foreligger i signert og godkjent stand.

Det er ikke odel på eiendommen.HvitvaskingslovenEiendomsmegleren er fra
1.1.04 underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer  at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner samt å eventuelt stanse dem. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent.Meglerforetak/Ansvarlig meglerBoa Eiendomsmegling Oslo Vest AS, org.nr. 913 439 880
Ansvarlig megler: Bulent Yildirim.BudgivningAlle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: boa@boaeiendom.no, SMS til megler eller per fax til megler: Fax. 22 11 00 10. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema.

Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.Salgsvilkår/AS ISEiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.Bakgrunn for salgsoppgavenSalgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger som er gitt av selger, befaring av eiendommen samt innhenting av nødvendige dokumenter.

Salgsoppgaven ble sist oppdatert: 20.11.18.BoligkjøperforsikringKjøper du bolig gjennom Boa Eiendomsmegling kan du tegne Boligkjøperforsikring gjennom HELP. Forsikringen tegnes senest ved kontraktssignering. Kontakt gjerne megler for utfyllende informasjon om Boligkjøperforsikring og HELP.CopyrightAll tekst og alle bilder i denne annonse er © BOA Eiendomsmegling og uautorisert kopiering eller gjenbruk er ikke tillatt.Vedlegg- Faktaprospekt
- Offentlige opplysninger
- Budskjema
Se prospekt
Oslo, 1550 Nordre Karder vei 20A
1550, Nordre Karder vei 20A
Last ned dokumenter
Her finner du en oversikt over alle viktige dokumenter som man må ha i en budgivning
Last ned alle dokumenter som ZIP Faktaopplysninger.pdf Opplysninger fra kommune.pdf
Kontaktskjema
Lurer du på noe? Send oss en melding så tar vi kontakt med deg så fort så mulig.
Nordre Karder vei 20A
1/3
Lukk
0